dilluns, 19 de gener del 2009

Font Pudenta

Font Pudenta

Ha estat traslladada d’un altre lloc en fer la via del tren. Està construïda al terraplè que suporta la via del tren.
El tub està trencat i regalima.

Està situada a l’avinguda de Sant Cugat de Montcada i Reixac.
Foto antiga: Arxiu Ramos
Foto noves i text: http://fontscollserola.com/